Beste ouders en verzorgers,

Maandag 8 februari gaan we weer van start met alle kinderen, 5 dagen per week.
Allereerst willen we u bedanken voor de afgelopen periode . We zijn trots op de inzet van de kinderen, de ouders/ verzorgers en de medewerkers van de Dolfijn en Valentijnschool. Samen hebben we ervoor gezorgd dat het onderwijs op afstand en de noodopvang konden plaatsvinden.

Wij merken op dat er een zorg is bij ouders over het testen en vaccineren van de kinderen. De ouders/ verzorgers bepalen te allen tijde of een kind getest en/ of gevaccineerd wordt. Hier speelt de school geen rol in. De school kan wel, na 5 dagen thuisquarantaine, vragen naar de testuitslag om te bepalen of een kind weer naar school mag of 10 dagen in thuisquarantaine blijft.

We gaan in grote lijnen verder zoals we voor de kerstvakantie gewend waren. Daarnaast treffen we een aantal aanvullende maatregelen. Voor het hele protocol verwijzen we naar onze website www.valentijnschool.nl onder het kopje ‘Corona Covid-19’.

Belangrijke voorwaardelijke en praktische afspraken voor volgende week

 1. Iedereen blijft thuis bij: Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ benauwdheid, plotseling verlies van reuk/ smaak of koorts boven de 38 °C.
  Blijf ook thuis als een gezinslid besmet is met Corona, last heeft van moeilijk ademen/ benauwdheid en/ of koorts heeft boven 38 °C.
 2. Ouders informeren de school bij Corona gerelateerde klachten of besmettingen in en om de thuissituatie. Ouders zijn te allen tijde bereikbaar. Heeft u recent een nieuw telefoonnummer in gebruik genomen? Informeer ons dan hier zo spoedig mogelijk over.
 3. Als uw kind Corona gerelateerde klachten heeft, vragen wij u uw kind te laten testen (GGD) in verband met de veiligheid voor de hele groep. Bij een positieve testuitslag gaat de hele groep van uw kind in thuisquarantaine (max. 10 dagen). Het onderwijs op afstand gaat dan weer in.
 4. Ons advies is om warme kleding te dragen i.v.m. de ventilatie van de lokalen en de buiten temperatuur.
 5. Voor het naar school gaan wassen de kinderen thuis hun handen.
 6. Kinderen van groep 7/8 en alle volwassenen dragen op de gangen een mondkapje. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen zelf een mondkapje bij zich hebben.
 7. Kinderen van groep 7/8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
 8. 1 ouder/verzorger mag kinderen t/m groep 6 brengen en halen. We verzoeken hen buiten de school/ hek te blijven en 1,5 afstand te houden. We vragen alle ouders/verzorgers om een mondkapje te dragen.
 9. Dolfijn ochtendgroep: Tussen 8.00 en 8.15 u. worden de kinderen gebracht. Ophalen tussen 11.15 en 11.30 u. Dolfijn 1 en 2 aan de achterzijde, Dolfijn 3 en 4 aan de voorzijde.
 10. Dolfijn woensdag: Tussen 8.15 en 8.30 u. worden de kinderen gebracht. Ophalen tussen 12.00 en 12.15 u. Dolfijn 1 en 2 aan de achterzijde, Dolfijn 3 en 4 aan de voorzijde.
 11. Dolfijn middaggroep: Tussen 12.00 en 12.15 u. worden de kinderen gebracht. Ophalen tussen 15.15 en 15.30 u. Dolfijn 1 en 2 aan de achterzijde, Dolfijn 3 en 4 aan de voorzijde.
 12. Valentijnschool: Tussen 8.15 – 8.30 u. komen alle kinderen via de gebruikelijke ingang naar binnen. Bij iedere ingang staat een medewerker van de school.
 13. Als de kinderen aankomen in de klas wassen zij hun handen.
 14. Kinderen van groep 5 t/m 8 hangen de jas en tas aan de stoel in de klas. Dit doen we om contact met kinderen uit andere groepen zoveel mogelijk te voorkomen.
 15. Alle kinderen spelen en leren alleen met hun eigen groep.
 16. In de groep hoeven de kinderen geen 1,5 m afstand te bewaren t.o.v. elkaar. Uitgangspunt blijft om waar mogelijk afstand te bewaren. In de groepen 7/8 hangen spatschermen bij het bureau van de leerkracht en is het advies om in vaste tweetallen te werken.
 17. Vakleerkrachten en ondersteunende leerkrachten houden 1,5 m afstand t.o.v. de kinderen, behalve bij EHBO. Dan wordt er een mondkapje gedragen.
 18. Vanaf 14.45 u. (woensdag 12.15 u.) gaan de kinderen van groep 7 en 8 achter elkaar per groep naar buiten. Kinderen die op broertjes en/ of zusjes moeten wachten, wachten tussen de school en het muurtje ter hoogte van het gele bankje.
 19. De groepen 1,3 en 5 staan om 14.55 u. (woensdag 12.25 u.) op het plein om opgehaald te worden. Net als voor de schoolsluiting.
 20. De groepen 2,4 en 6 staan om 15.05 u. (woensdag 12.35 u.) op het plein om opgehaald te worden. Net als voor de schoolsluiting.
 21. Na schooltijd gaat een ieder zo snel mogelijk naar huis.
 22. Er is op dit moment geen naschoolse opvang/ noodopvang mogelijk.

Alle schoolmaterialen en chromebooks moeten maandag weer mee terug naar school, zodat we op school door kunnen gaan met de lessen.

Wij blijven elkaar hard nodig hebben om een veilige leer- en werkomgeving voor alle kinderen en volwassenen te creëren. We zullen met gezond verstand de richtlijnen nauwgezet volgen. De verantwoordelijkheid dragen we samen. De communicatie tussen alle betrokkenen is hierbij van groot belang.

We wensen u een heel goed weekend en kijken er naar uit om alle kinderen vanaf maandag weer op school te zien.

 

Met vriendelijke groet,

Jos de Leeuw en Martin Krijgsman
Directie Valentijnschool