Beste ouders en verzorgers,

De zomervakantie zit er bijna op. We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. Maandag 31 augustus gaan we weer van start.

Afgelopen schooljaar was een bijzondere periode. Ook komend schooljaar moeten wij rekening blijven houden met COVID19. Uitgangspunt van ons handelen blijft het protocol van de PO-Raad en de afspraken van de gezamenlijke schoolbesturen.

Bent u op vakantie geweest?

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die onlangs verbleven in oranje of rode gebieden mogen wel naar school, naar de kinderopvang en naar sportactiviteiten, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Hun ouders mogen echter niet op school of het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

De eerste schooldag:

Groep 1: Eén ouder per kind mag maandagochtend 31 augustus hun kind naar de klas brengen. Ouders blijven op de gang en de leerkracht staat bij de deur van de klas. Ouders verlaten het gebouw via de achteruitgang (hek).
Let op: We starten op verschillende tijden in groep 1 om drukte te vermijden.
8.15 uur: groep 1A en 1C
8.30 uur: groep 1B en 1D

Groep 2 t/m 8: De kinderen komen zonder ouders tussen 8.15 – 8.30 u. binnen.
Om 14.55 uur komen de kinderen van de groepen 1 en 3, net als eind vorig schooljaar, naar de vaste plek op het plein.
Om 15.05 uur komen de kinderen van de groepen 2 en 4, net als eind vorig schooljaar, naar de vaste plek op het plein.
De kinderen van de groepen 5 en 7 (14.55 uur) en de groepen 6 en 8 (15.05 uur) worden door de leerkracht naar buiten gebracht en zij gaan zelfstandig naar huis.

De Nieuwjaarsreceptie in de eerste schoolweek zal dit schooljaar niet plaatsvinden i.v.m. de RIVM-richtlijnen.

De kennismakingsgesprekken zullen wel plaatsvinden in de groep van uw kind in de derde schoolweek.

Mocht u nog vragen hebben, graag per mail: Wij zullen z.s.m. contact met u opnemen.

We wensen u en uw kind(eren) een fantastisch en gezond schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,
Jos de Leeuw & Martin Krijgsman
Directie Valentijnschool