DSC00079 DSC00082 DSC00090 Dsc00092

Ter informatie

Belangrijk onderdeel van Lekker Fit is de Eurofittest. Die geeft inzicht in de fitheid, kracht en lenigheid van kinderen. Een vakkundig team neemt 2 keer per jaar de Eurofittest af bij de Rotterdamse scholieren uit groep 3 tot en met 8. De teamleden meten de algemene conditie en brengen de ontwikkeling tijdens het project in kaart. Zo worden de resultaten van de kinderen duidelijk zichtbaar.
Bovendien is binnen Lekker Fit ruimte voor een leerlingvolgsysteem: de Fitmeter. Dat is een computerprogramma dat als doel heeft de fitheid van kinderen in beeld te krijgen.

In de Fitmeter worden de resultaten opgenomen van de Eurofittest. In de Fitmeter wordt ook de deelname van kinderen aan de Lekker Fit-activiteiten bijgehouden. Alle prestaties worden vertrouwelijk behandeld. Het wordt voor elk kind duidelijk hoe het er voorstaat met de motorische vaardigheden en of het extra zorg en begeleiding nodig heeft.

De meting van de Body Mass Index (BMI) is een methode om te bekijken of iemands gewicht en lengte goed met elkaar in verhouding zijn. Binnen Lekker Fit is daar ook aandacht voor. Bij alle scholieren uit de groepen 3 tot en met 8 wordt de BMI-meting gedaan.