Beste ouders/verzorgers,
                                                                                      
Deze week zijn we ineens in een niet voor te stellen situatie terecht gekomen. Met veel inzet en creativiteit proberen onze scholen (67) alle leerlingen zo betrokken mogelijk te houden bij het onderwijs, contact met hen te houden en lesmateriaal aan te bieden. We zijn dankbaar voor het begrip bij ouders/verzorgers en de medewerking die we van alle kanten ontvangen.
Mede omdat dit van alle scholen veel energie vergt heeft minister Slob besloten dat scholen dit jaar geen Eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen van groep 8.

In overleg met de andere schoolbesturen hebben wij (de RVKO) op dit besluit aangedrongen. We weten immers dat de thuissituatie van de kinderen op de scholen van de RVKO heel verschillend is. We weten bovendien dat een lange onderwijsarme periode tot terugval in schoolresultaten kan leiden. Dit achten we voor de leerlingen -met het oog op de juiste keuze voor het vervolgonderwijs- niet wenselijk.
 
De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken het schooladvies voor het vervolgonderwijs gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Omdat de Eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. 

Aan de consequenties voor de inschrijfprocedure voortgezet onderwijs wordt op dit moment gewerkt. Zodra hierover meer bekend is, ontvangt u van de school de juiste informatie.
 
Minister Slob heeft aan alle basisscholen gevraagd om in samenwerking met het voortgezet onderwijs leerlingen van groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op de te maken stap naar het vervolgonderwijs. Onze scholen zullen zich hier maximaal voor inzetten.

Er zal in het nieuwe schooljaar extra goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten. Daar zal minister Slob nadere afspraken over maken met het voortgezet onderwijs.

Wij vragen u vertrouwen te hebben in de herziene route, zoals wij vertrouwen hebben in een kansrijk vervolg voor alle leerlingen op basis van dit besluit.

Met vriendelijke groet,

 

Ton Groot Zwaaftink (voorzitter) en Lia Zwaan-van Schijndel

College van Bestuur RVKO