Gezocht: Een ouder die zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad. De oudergeleding van de MR heeft 1 vacature. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.mr-werving

Wat is een MR? In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs te maken hebben. Samen met de directie verbetert de MR de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR op een basisschool bestaat uit personeelsleden en ouders. Als lid van de MR kunt u namens de achterban (de andere ouders) spreken.

Welke bevoegdheden heeft een MR? Er zijn verschillende soorten beslissingen:

  • die waarover de MR eerst advies moet geven;
  • die waarvoor instemming van de MR vereist is;
  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

 

Wat vragen wij van u?

  • Interesse in schoolbeleid en schoolregels
  • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)
  • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar)
  • Een kritische én open houding

Lijkt het u wat om de MR komen te versterken? Mail dan naar Henny Veraart-Verwoert, , u ontvangt dan een kandidaatsstellingsformulier. U kunt natuurlijk ook even langslopen. De kandidaatsstellingformulieren met motivatie moeten voor dinsdag 3 juni weer worden ingeleverd. Als de inschrijving is gesloten krijgen alle ouders, indien meerdere personen zich verkiesbaar hebben gesteld, de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten. Mocht het zo zijn dat slechts 1 persoon zich verkiesbaar heeft gesteld, dan wordt deze persoon automatisch het nieuwe MR-lid . Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Dat kan, u kunt Henny Veraart of Merian Schakel aanspreken. Meer informatie over de MR is op de website te vinden.