Met deze score hebben de kinderen, de ouders en de leerkrachten van de Valentijnschool over de jaren 2009-2011 de hoogste score van de alle basisscholen in Delfshaven behaald. Het geeft het gevoel dat we goed bezig zijn, maar ook niet meer dan dat. Resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. Dus is er geen enkele reden om het rustig aan te gaan doen.

Afgelopen schooljaar 2012-2013 wordt in de publicatie van volgend jaar meegewogen.

scorecito

Hoe werkt deze lijst?

Alle basisscholen worden met elkaar vergeleken op de gemiddelde behaalde scores, het opleidingsniveau van ouders, wel/niet geboren in Nederland en postcodegebied. Het is een momentopname over de uitstroomgegevens. Het zegt niks over waar deze drie jaargroepen zijn begonnen bij de kleuters.

Als het goed is hebben ouders en leerkrachten invloed gehad op het leergedrag van kinderen.

Op de Valentijnschool zijn we trots op de ondersteuning die we alle kinderen bieden.

Uw tevredenheid bleek ook uit de uitslag van de INK -enquête.

Doet u ons een plezier door dit vooral door te vertellen aan de buren en familieleden.

Het aantal leerlingen bepaalt uiteindelijk de subsidie voor de school. De subsidie voor de school bepaalt het aantal leerkrachten/ groepen en het aantal leerlingen per groep.

(Bron: Rtl-nieuws.nl)