Informatie over Coronavirus

Voor de Valentijnschool en peuterspeelzaal de Dolfijn vormen de richtlijnen van het ministerie van OCW in samenwerking met het RIVM onze leidraad. U als ouder kunt deze richtlijnen volgen via de link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

De informatie op deze site wordt steeds bijgewerkt.

Indien daartoe aanleiding is, zullen wij u nader informeren.