Even voorstellen…
Mijn naam is Erik Persoon. Ik ben 16 jaar wijkagent geweest in de wijk Het Nieuwe Westen. Sinds enige tijd ben ik wijkagent in Bospolder-Tussendijken. Samen met de school en andere partners zijn ik en mijn collega’s o.a. verantwoordelijk voor een prettige en vóóral een veilige school- en leefomgeving. Dat kunnen we niet alleen; daar hebben we ook ú bij nodig!
U zult me regelmatig op school tegen kunnen komen. Spreek me gerust aan! Heeft u vragen en/of opmerkingen en wilt u dat liever persoonlijk bespreken? U kunt mij benaderen via het algemene politienummer 0900-8844 of via de school. Mijn e-mail adres is: