Nieuwe bezetting MR

Voor de vacature van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad was 1 aanmelding. Henry koster neemt zitting in de oudergeleding voor een periode van 3 jaar. Ook in de personeelsgeleding was 1 vacature, Yentl van Til neemt zitting voor een periode […]

Uitslag MR verkiezing

  Op dinsdag 16 oktober jl. zijn de stemmen van de verkiezing van de oudergeleding geteld door de voorzitter, M. Schakel en de secretaris, H. Veraart onder toezicht van de directeur. De meeste stemmen zijn uitgebracht op Fatima Allaoui. Zij […]

U komt toch ook stemmen voor de MR?

Geachte ouder/verzorger, van de kinderen van de Valentijnschool, We zijn verheugd dat twee ouders zich als kandidaat hebben aangemeld om zitting te willen nemen in de Medezeggenschapsraad. Daarmee is de MR-verkiezing een feit. Aangezien er dit jaar 1 vacante plek […]