Op dinsdag 16 oktober jl. zijn de stemmen van de verkiezing van de oudergeleding geteld door de voorzitter, M. Schakel en de secretaris, H. Veraart onder toezicht van de directeur.
De meeste stemmen zijn uitgebracht op Fatima Allaoui. Zij zal nu plaatsnemen in de oudergeleding van de MR.

 

De MR feliciteert Fatima en bedankt Ouafila Errakba voor het zich kandidaat stellen.