Een goed en passend resultaat in een prettig klimaat met aandacht voor de talenten van ieder kind.

Het karakter van de school
De school ligt in de deelgemeente Delfshaven. Op de Valentijnschool wordt adaptief onderwijs aangeboden. Leren en presteren wordt belangrijk gevonden. De leerlingen doen dat vooral als er structuur en duidelijkheid is.
Het team van professionele leerkrachten en deskundigen houdt zich vooral bezig met het geven van kwalitatief goed onderwijs. Er is eerst instructie voor de hele groep, daarna vindt differentiatie plaats. Dit betekent, dat er extra aandacht is voor de leerlingen, die meer of minder aan kunnen. Leerlingen leren beter als ze plezier hebben in school. Daarom hecht de school veel waarde aan een goed en veilig pedagogisch klimaat. De Valentijnschool legt de nadruk op verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerlingen.

Het team staat open voor onderwijsvernieuwingen, waarbij het belang van de leerling het uitgangspunt is. De leerlingen van de Valentijnschool krijgen meer uren onderwijs. Die extra uren bestaan uit sportieve en culturele activiteiten, die door vakspecialisten gegeven worden. Tussen de middag blijven alle kinderen over, onder begeleiding van leerkrachten.
Ook na schooltijd zijn er extra activiteiten. Ouders hebben een eigen plaats op de Valentijnschool. Zij lopen makkelijk in en uit en zij kunnen allerlei cursussen volgen. Er is een medewerker ouderbetrokkenheid en er is een ouderkamer. Verder worden er een keer per maand themabijeenkomsten gehouden.
Er wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal De Dolfijn. Met alle betrokkenen wordt voor kinderen van 2 tot 12 jaar de school gemaakt waar men trots op is!