Ouder Kind Academie (OKA)

Donderdag 6 september: Ouder & Kind Academie Valentijn(OKA-V)
Dinsdag 11 september: Lekker Fit
Donderdag 13 september: Stichting MeeDoen (ouderbijdrage)
Donderdag 20 september: Handelingsgericht werken
Maandag 24 september t/m vrijdag 5 oktober: Begrijpend lezen groepspresentaties
Maandag 8 oktober: Begrijpend lezen (algemeen)
Donderdag 18 oktober: Kindercoach
Woensdag 31 oktober: Gedrag is een vak
Donderdag 15 november: Spelend leren
Maandag 19 t/m vrijdag 30 november: Rekenen groepspresentaties
Donderdag 6 december: VO-voorlichting
Woensdag 12 december: Rekenen (algemeen)
Donderdag 17 januari: Spreekbeurten
Maandag 28 januari: Woordenschat
Woensdag 13 februari: PPO (passend onderwijs)
Maandag 11 t/m vrijdag 22 maart: Spelling groepspresentaties
Donderdag 28 maart: Cito-eindtoets
Maandag 25 maart: Cultuurweek
Maandag 8 april: Spelling (algemeen)
Woensdag 10 april: Diëtiste
Donderdag 16 mei: Citotoetsen
Maandag 17 juni: Ouderpresentatie (actueel onderwerp)
Donderdag 11 juli: Vakantiedip

De Valentijnschool betrekt de ouders erbij
Opening Ouder Kind Academie – Valentijnschool
Presentaties leerkrachten
Boekverslagen