Op woensdag 6 november heeft de themabijeenkomst ‘Meer taalplezier in Rotterdam’ plaatsgevonden in de ouderkamer.

Voor informatie kunt u terecht bij onze medewerker ouderbetrokkenheid Sahila